Kidung Pamungkas Sapu JagadIlmu ini adalah warisan dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan di turunkan kepada panembahan senopati. Kidung pamungkasing sapu jagad/ilmu penakhluk alam yang keampuhanya bisa menaklukkan manusia,jin dan hewan.

Ini kidung nya:
Bismillah hirrohmannir rohim..
Ana kidung sapu jagad cipto Allah,
cahaya murub siang kalawan ndalu gumelar wonten ing jagat,
samio abyor mencorong nylametake sakatahe ing manungsa,
sadaya samia waluya jati,
jati tumekaning waras lan ora kena bahya,
Gusti Hyang akaryaning jagad suci yoiku Allah,
gawe mulya dadia rasa perkasa wiwite wontening cipta,
langgeng uripe andadia pido'a ingkang agung,
kulo nyuwun gampang sak ucap nyata,
sak kreteking ati sanubari,
tinurutan mulya gampang kang sarwa tinandur,
dadiya sugih lan ora kekurangan apa-apa sing ka utek kaleksanan,
para Malaikat,Nabi Wali sunana panatagama ing sajatining Karamatullah
sakabehe para manungsa,hewan,jin,setan,silem,siluman,prayangan,iblis ingkang ala gawe nujuh,
ala sirep ambungkem ala kaulak tunggaling rasa,
dzat sire Allah anulak analak stru samia lumpuh lan ora bisa usik,
wurung bubar siro kabeh lumayu kapanah Syahadad tunggal,
Laillaha Illallah hu Allah hu Akbar,
kamusnah panggadan Syahadad Rosullullah Sollalaahu Allaihi Wassalam.Posting Komentar