KITAB PRIMBON SHAHDATSATHIR ADAMMAKNA

Dijual buku primbon yang sangat langka sekali.. 
Silahkan untuk melengkapi seri primbon Betaljemur Adammakna.


Ngewrat ilmu-ilmu ingkang taksih ginaib ingkang dereng kasumureban dening ngakathah, pepethikan saking kitab adammakna, baboning sadaya primbon jawi, wajib kita pepetri sinten mengertos bilih ing tembe wingking kathah pigunanipun.

CAP-CAPAN KAPING I
Tahun 1983

SERI ADAMMAKNA JILID 5.
Foto copyan.

bisa juga Anda order melalui : Tokopedia
WA : 085642132500#betaljemur #shahdatsathir adammakna #primbon