Kidung Warawedha - Tolak Bala - Kidung Sesinggah

kidung warawedha, mantrawedha, kidung wahyu kolosebo, kidungan, macapat, ramalan, primbon
Singgah singgah kala singgah
pan suminggah durgakala sumingkir
singa ama singa wulu
singa suku singa sirah
singa tenggak lawan kala singa buntut
padha sira suminggaha
muliha mring asalneki

Ana kanung saka wetan
nunggang gajah telale elar singgih
kullahu barang balikul
setan lan brekasakan
amuliha mring tawang - tuwang prajamu
eblise ywa keri karang
kulhu bolak balik

Ana kanung kidul sangkanya
nunggang gajah telale elar singgih
kullahu barang balikul
setan lan brekasakan
amuliha mring tawang - tuwang prajamu
eblise ywa keri karang
kulhu bolak balik

Ana kanung kulon sangkanya
nunggang gajah telale elar singgih
kullahu barang balikul
setan lan brekasakan
amuliha mring tawang - tuwang prajamu
eblise ywa keri karang
kulhu bolak balik

Ana kanung lor sangkanya
nunggang gajah telale elar singgih
kullahu barang balikul
setan lan brekasakan
amuliha mring tawang - tuwang prajamu
eblise ywa keri karang
kulhu bolak balik.Selamat Datang di Blog Saya..

1 komentar

  1. test